Şırnak Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi Alacak

Şırnak Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak, son başvuru tarihi 4 Ekim 2019.

Şırnak Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak, son başvuru tarihi 4 Ekim 2019.

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri'ndeki esaslar uygulanacaktır

3 - Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör
adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine
noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta
yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent
Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine
noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta
yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını
ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların
hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.