Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ilanı sınav sonuçları yayınlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ilanı sınav sonuçları yayınlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ilanı sınav sonuçları yayınlandı

SINAVI KAZANAN “AÇIKTAN / YENİDEN ATANACAK ADAYLARIN” HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

 

1- Dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında)

2- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

3- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

4- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınacak Heyet Raporu)

5- Fotoğraf (6 adet)

6- Güvenlik Soruşturması Formu (Form, aday tarafından bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup 2 adet çıktısı alınacak, üzerine fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir)

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)

7- Mal Bildirim Formu (Aşağıda belirtilen linkteki excel dosyası doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir)

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)

 

SINAVI KAZANAN “NAKLEN ATANACAK ADAYLARIN” HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

Halen herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanların çalıştıkları kurumun adını ve görev yaptıkları unvanı da belirtecekleri bir dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında) vermeleri yeterlidir. 

* İlgili kadrolara atanmaya hak kazanan adayların; atamalarının yapılabilmesi için 15.02.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ilana başvurdukları atama yapılacak birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.