Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları nihai değerlendirme sonuçları açıklandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” kadroları nihai değerlendirme sonuçları açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” kadroları nihai değerlendirme sonuçları açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 27 Aralık 2018 tarihinde ilan edilen “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” kadroları için yapılan nihai değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.