Üniversiteler hızlı davranmazsa yüzlerce kadro yanacak!

Devlet üniversiteleri ellerini çabuk tutmazlarsa bütçe kanununa göre verilen atama izinleri yanacak.

Devlet üniversiteleri ellerini çabuk tutmazlarsa bütçe kanununa göre verilen atama izinleri yanacak.

Bildiğiniz üzere, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli İ cetvelinde; "Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, .... Ayrıca yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2017 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." düzenlemesi bulunmaktadır.

Bu düzenleme gereğince, yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 4 bin atama izni Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet yükseköğretim kurumlarına dağıtılmıştır.

Ancak, 09 Temmuz 2018 günü geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte başlayan süreçte; 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılması, buna bağlı olarak Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere kadro kullanım izni verme yetkisinin alınması, daha sonra geçişi sağlanmaya başlanan yeni norm kadro sistemi ile öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin revize edilmesi sonucunda dört ay boyunca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilemedi !

Yılın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde sırasıyla; İstanbul Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere sadece 10 üniversite ilana çıktı.

Ancak yeni kurulan üniversitelerle birlikte 100'ü aşkın üniversite elindeki atama izinlerini hızlı bir şekilde belirleyip yılın son 15 gününde ilan etmeyi beceremezse kadrolar yanacaktır.

Dolayısıyla, üniversitelerin bütçe kanunu gereğince atama izinlerini süratli bir şekilde ilan ederek kadro arayan işsiz mezunları daha fazla bekletmemelidirler...

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel