YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!

ilindiği üzere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamu kurumları ile üniversiteler adına her yıl burslu öğrenci gönderilmektedir.

Bu kapsamda, 2021 yılında gönderilecek burslu öğrencilere ilişkin başvurulara dair kılavuz 6 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmiştir.

Kılavuzda yer alan kontenjanları incelediğimizde bu yıl burslu gönderilecek öğrenci sayısının 358 olduğunu ilanı bekleyen adaylar gibi üzülerek gördük. Özellikle akademik kariyerini yurtdışında devam etmek isteyen öğrenciler için bulunmaz bir nimet olan YLSY kontenjanın geçen yıllara göre yarı yarıya düşürülmesi büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.

YIL

YLSY BURSİYER KONTENJANI

2021

358 (200 adedi üniversite)

2020

750 (250 adedi üniversite)

2019

2018

1224 (537 adedi üniversite)

2017

1155 (552 adedi üniversite)

Tablodan da görüleceği üzere sadece son beş yılı kıyasladığımızda 2017'de 1155 olan bursiyer sayısının neredeyse üç katı azalarak bu yıl itibarıyla 358'e düştüğünü görüyoruz. Ülkemizde tasarruf tedbirlerinin her alana yayıldığı bugünlerde yurtdışına gönderilecek öğrenci üzerinden bir kısıtlamaya gidilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bu çerçevede, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik önemi haiz konularda yetiştirilmek üzere yurtdışına yetişmek üzere gönderilen bursiyer sayısının yeniden değerlendirilerek ikinci bir ek alıma çıkılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.