2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Yayınlanan Tüm Devlet Üniversitelerin 2019-2020 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarına tek linkten ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan Tüm Devlet Üniversitelerin 2019-2020 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarına tek linkten ulaşabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi için TIKLAYINIZ.

Uşak Üniversitesi için TIKLAYINIZ.

Akdeniz Üniversitesi için TIKLAYINIZ.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için TIKLAYINIZ.

Uludağ Üniversitesi için TIKLAYINIZ. (Güncellendi.)

Necmettin Erbakan Üniversitesi için TIKLAYINIZ (Güncellendi.)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için TIKLAYINIZ


Kastamonu Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İnönü Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Siirt Üniversitesi için
TIKLAYINIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi için
TIKLAYINIZ

Mersin Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Muş Alparslan Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Pamukkale Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Yalova Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Adıyaman Üniversitesi için TIKLAYINIZ


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi için  TIKLAYINIZ
(Güncellendi)

Erciyes Üniversitesi için TIKLAYINIZ


Kayseri Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Akdeniz Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi için 
TIKLAYINIZ

Kocaeli Üniversitesi için
TIKLAYINIZ

Ordu Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Şırnak Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Giresun Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Yozgat Bozok Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Dicle Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Bartın Üniversitesi için  TIKLAYINIZ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Eskişehir Teknik Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Giresun Üniversitesi için TIKLAYINIZ


Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Gazi Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Bingöl Üniversitesi  için TIKLAYINIZ

Balıkesir Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Harran Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Ankara Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Erzurum Atatürk Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Aksaray Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Amasya Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi için TIKLAYINIZ (Güncellendi)

Selçuk Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bil. Enst.için TIKLAYINIZ

Türk-Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi için TIKLAYINIZ


Erciyes Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü için TIKLAYINIZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Yıldız Teknik Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İstanbul Teknik Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Marmara Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Harran Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Ahi Evran Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Abdullah Gül Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Fırat Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Uludağ Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Hacettepe Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Anadolu Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Ege Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Gaziantep Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Galatasaray Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Cumhuriyet Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Kırklareli Üniversitesi için TIKLAYINIZ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi için TIKLAYINIZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi için TIKLAYINIZ